Poslovna izvrsnost

Imamo iskustvo rada na velikim i kompleksnim projektima te nastavljamo rasti radeći s nekima od najvećih europskih konzultantskih kompanija

01
Konzultantske i inženjerske usluge kod pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata

Infrastruktura predstavlja mrežu resursa, tehničkih struktura i sustava koji se grade u svrhu podržavanja društva samog kao i svih društvenih aktivnosti.

Infrastruktura je bitan element ekonomije koji omogućuje proizvodnju dobara i usluga koje same nisu dio proizvodnog procesa (kao npr. ceste koje omogućuju prijevoz sirovina i gotovih proizvoda).

02
Analiza i odabir optimalnih projektnih ideja i rješenja

Odabir optimalne projektne ideje podrazumijeva provedbu analiza koje uzimaju u obzir relevantne elemente i karakteristike projekta koji imaju utjecaj na konačan oblik projekta, kako bi se osigurala uspješnost izvršenja projekta.

Cilj analize je otkriti prednosti i nedostatke pojedinih projektnih opcija te odabrati najpogodniju za ispunjenje svrhe projekta. Odabir najpogodnije opcije garantira najbolji omjer troškova i koristi projekta.

03
Optimizacija troškova i uštede

Optimizacija troškova projekta je aktivnost usmjerena na svrsishodno planiranje elemenata i troškova projekta s ciljem smanjenja troškova i maksimiziranje ekonomske i uporabne vrijednosti projekta.

Pristup optimizaciji troškova projekta ovisi o vrsti projekta i njegovim elementima. Svaka odluka u procesu razvoja projekta utječe na troškove projekta. Investitori su često pod pritiskom da što brže krene provedba projekta i počne njegovo korištenje te u žurbi nastaju greške koje kasnije mogu imati znatne vremenske i financijske reperkusije na projekt.

04
Cjenovna pristupačnost

Našim klijentima pružamo usluge s vrlo povoljnim odnosom uloženo/dobiveno, baziranu na dugogodišnjem praktičnom iskustvu u pripremi i provedbi velikih infrastrukturnih projekata te iskustvu u formiranju, obuci i vođenju projektnih timova.

Mi vjerujemo u optimalna rješenja. Optimalno rješenje je uložiti u stručnjake koji će vam pomoći da dobijete najbolji konačni rezultat za vaš projekt.

TREBATE KONZULTANTSKE USLUGE IZ PODRUČJA PROMETA I TRANSPORTAGOSPODARENJA OTPADOMUPRAVLJANJA KLIMATSKIM PROMJENAMAENERGETIKE?

SURADNJOM DO REZULTATA

Imamo iskustvo suradnje s vodećim konzultantskim kućama

  • B&S Europe
  • GOPA
  • GIZ
PROFESIONALNA KONZULTANTSKA MREŽA

Aktualni izazovi

Izgradnja zdravih temelja za razvoj društva ovisi o uspostavi pametnog, održivog i uključivog gospodarskog okruženja, koje će se temeljiti na korporativnoj, socijalnoj i okolišnoj odgovornosti.

Hrvatska vlastiti razvoj temelji na odgovornom korištenju resursa, zaštiti prirode i održanju bioraznolikosti. Stoga u svoje razvojne programe ugrađuje sastavnicu zaštite okoliša, naročito u pogledu odgovornog gospodarstva, turizma, poljoprivrede i ribarstva te zaštite morskih ekosustava i vodnih resursa, kao općeg javnog dobra.

JAVITE NAM SE

Imate li pitanja?

Za sve informacije slobodno nam se obratite s povjerenjem na sljedeće kontakte

  • daedalus@daedalus.hr
  • +385 98 617 944
  • Zagorska 22, 10000 Zagreb
Switch The Language